Таня Косева – Бошова

Председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България

Председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България