Наталия Илиева

Директор Правен отдел и член на Управителния съвет на Инвестор Медия Груп

Директор Правен отдел и Член на Управителния съвет на Инвестор Медия Груп