Орлин Владиков

Председател на НСНИ /2002 - 2007, дългогодишен мениджър недвижими имоти

Председател на НСНИ /2002 – 2007, дългогодишен мениджър недвижими имоти